Nieuws

Wij zijn Online! -- 10 maart 2016

----------------------------

Dutch toilet organisation maakt een nieuwe doorstart. we kunnen u melden dat er een nieuwe website is in 2 talen waar we erg trots op zijn.

De eerste sponsor is ook binnen, Sanitronics wil graag een bijdrage leveren aan verder onderzoek en innovatie naar hygiënische toiletten.

 

In de komende tijd zullen er meer ontwikkelingen zijn en via de nieuwsbrief, blog en website willen we u graag op de hoogte houden.

 

De volgende stap zal de bekendmaking van een adviesraad zijn.

Deze adviesraad zal samen met DTO gevraagd en ongevraagd onderzoek doen en innovatieve oplossingen bedenken voor vragen over toiletten in Nederland maar ook in derde wereld landen. We hebben al aanmeldingen voor deze groep en binnenkort zal de eerste bijeenkomst worden georganiseerd.

 

De eerste deelnemers zijn:

 

  • Johan van Houwelingen Sanitronics
  • Johan Molenbroek Associate Professor Applied Ergonomics TU Delft
  • Joren van Dijk omgevingspsycholoog.nl
  • Tiemen Brill fractievoorzitter VVD Zuid-Holland
  • Marianne Dijkshoorn toegankelijkheid & evenementen

 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze groep en denkt een bijdrage te kunnen leveren dan horen wij dit graag.

NIEUWS

 

PERSBERICHT! -- 19 november 2016

----------------------------

66% Nederlandse toiletten ontoegankelijk

 

DTO vraagt aandacht voor mindervalidentoiletten op World Toilet Day

 

Op zaterdag 19 november is het World Toilet Day, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de wereldwijde sanitaire crisis: 2,4 miljard mensen ter wereld hebben geen toegang tot een (goed) toilet.

In Nederland hebben we goede voorzieningen, denken we. Maar uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid uit 2014 bleek dat van de aanwezige, officiële aangepaste toiletten voor mindervaliden in Nederland er 66% ontoegankelijk en onbruikbaar is voor rolstoelgebruikers[1].

 

Nu is het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) in Nederland is geratificeerd. Daardoor gelden vanaf januari 2017 de volgende grondslagen gelden: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid, en moeten alle semiopenbare ruimtes toegankelijk worden. Zie voor algemene informatie over dit VN verdrag deze video.

 

De Dutch Toilet Organisation, een Nederlandse organisatie die kennis heeft en onderzoek doet rondom toiletten, maakt zich hard voor goede toegankelijke toiletten die voldoen aan de normering. Voor de afmetingen van mindervalidentoiletten zijn standaarden beschikbaar, maar die worden niet altijd gebruikt.

Dit zijn de Nederlandse Norm (NEN) 1814 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS). NEN1814 bevat enkele basiseisen voor toegankelijkheid. Het ITs is een keurmerk met vastgestelde toegankelijkheidseisen, gebaseerd op het Handboek voor toegankelijkheid[2]. Volgens cijfers van het CBS heeft momenteel 13%

van de Nederlandse bevolking een beperking. Dit houdt in dat deze groep mensen minder mobiel, slechthorend, slechtziend etc. zijn, en ontoegankelijkheid bij activiteiten van het dagelijks leven ervaren. En dit aantal is groeiend door de vergrijzing (CBS, 2015).

 

Als personen met een handicap ervaren dat ergens iets niet in orde is, dan mogen zij een klacht indienen bij Het College voor de Rechten van de Mens. Dit college bevordert, bewaakt, beschermt en belicht mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en monitoring. Bij een klacht zal er een officieel onderzoek volgen en dienen de daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden opgevolgd.

Klachten over bijvoorbeeld toegankelijke toiletten kunnen voorkomen worden als aangepaste toiletten voldoen aan een aantal voorschriften.

Een goed aangepast toilet is minimaal 1,66 bij 1,57 breed en heeft een manoeuvreerruimte van 1,50 bij 1,50 meter. Daarnaast heeft het toilet een verhoogde pot met aan weerszijden toiletbeugels. Voor een voorbeeld hoe de toilettoegankelijkheid beter kan, zie deze video bij 1:30

 

Organisatie

 

Augustus dit jaar hebben Marianne Dijkshoorn, Gerard van Es en Rosa Kuipers elkaar gevonden in een gezamenlijke passie voor Wereld Toilet Dag. Alle drie hebben een sterke affiniteit met toegang tot toiletten:

  • Marianne slecht ter been door haar eigen handicap, waardoor zij alsgeen ander weet wat nodig is voor een goede fysieke toegankelijkheid.
  • DTO organiseerde in 2008 het congres “Vriendelijke Intelligente toiletten voor mensen met een handicap en ouderen”, waarna Dutch
  • Toilet Organisatie opricht is.
  • Rosa heeft het haar missie gemaakt sinds 2011 om de bewustwording te vergroten omtrent het gebruik van menselijke urine en fecaliën op het land.

Marianne, Gerard, en Rosa voelen sterk de potentie dat toegang tot toiletten voor iedereen, inclusief minder validen, aandacht verdiend in de context van World

Toilet Day.

 

Algemene informatie

Activiteit World Toilet Day

Datum 19 november 2016

Plaats Landelijk

Organisatoren Gerard van Es, Marianne Dijkshoorn en

Rosa Kuipers.

Meer informatie www.dutchtoilet.nl en www.worldtoiletday.info

 

 

________________________________

 

[1] Bron: http://rolstoeltoegankelijkheid.nl/2014/08/12/66-procent-van-mindervalidentoiletten-ontoegankelijk-en-onbruikbaar/

 

[2] Bron: http://www.vilans.nl/docs/producten/Werken%20aan%20toegankelijheid.pdf.

 

 

 

Wij zijn Online! -- 09 maart 2016

-----------------------------

Het is ons een genoegen om aan te kondigen dat vanaf 2016/03/09 de nieuwe website van de Dutch Toilet Organisation beschikbaar is. Wij zijn blij met iedereen die geïnteresseerd is in sanitaire voorzieningen, hygiëne en openbare toiletten. We zullen u regelmatig op de hoogte houden en we kijken uit naar uw feedback over ons werk.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en evenementen,

schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

 

2016 Copyright @ DTO. All Rights Reserved.

2016 Design by Luminique