Over ons

Wie zijn wij?

Dutch Toilet Organisation (DTO) is een Nederlandse non-profit organisatie opgericht in 2008 met als doel iedereen van hygiënische en veilige toiletten te voorzien. Door middel van sponsoring, donaties en hulp van onze partners kunnen wij activiteiten uitvoeren die ons helpen om onze doelen te behalen. Ons team is samengesteld uit verschillende ervaringsdeskundigen die plannen maken voor de toekomst om de doelen te realiseren.

Wat doen wij?

Toiletvoorziening in de openbare ruimte moet naast hygiënisch en veilig ook voor iedereen altijd toegankelijk kunnen zijn, zodat iedereen ten alle tijden een toilet kan gebruiken wanneer dat nodig is. Op dit moment is er een tekort aan zowel hygienische toiletten als toiletten die toegankelijk zijn voor ouderen, families met baby;s, kinderen, mindervaliden en personen met maag- lever- en of darmklachten.

 

Wij pakken dit probleem aan door verschillende activiteiten en campagnes te verrichten die ervoor zorgen om onze doelen te behalen. Deze activiteiten hebben vooral betrekking op het samenwerken met verschillende stakeholders, goede doelen, lobby groepen, architecten, leveranciers en gebruikersgroepen om veilige, hygiënische toiletten te creëeren voor in de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Onze missie

DTO is ervan overtuigd dat toegang tot goede sanitaire voorzieningen een universeel recht is en streeft naar verbetering van hygiënische en veilige toiletvoorziening voor iedereen.

Onze visie

DTO wil ervoor zorgen dat iedereen op elk moment toegang heeft tot een hygiënisch en veilig toilet in zowel Nederland als in andere landen. 

Toegankelijkheid vergroten

Ervoor zorgen dat de toiletten voldoende hygiënisch, veilig en toegankelijk zijn voor zowel ouderen, mindervaliden, ouders met baby’s, kinderen en personen met maag- lever- en of darmklachten.

Onderwijzen

Onderzoek doen op het gebied van sanitair en alle relevante kennis verspreiden onder onze doelgroepen.

Kwaliteit verbeteren

Samenwerken en delen van kennis in zowel Nederland als ontwikkelingslanden om de sanitaire voorzieningen te verbeteren.

Gerard van Es

Gerard van Es

Voorzitter van raad van bestuur/ Uitvoerend directeur Een sociaal ondernemer die sociale uitdagingen in kaart wil brengen en innovatieve oplossingen wil vinden. Innovatie en onderwijs zijn van groot belang voor (nieuwe) banen en de ontwikkeling van mensen in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. Stichting Werk Incubator en DTO bieden trainingen en onderzoeksonderwerpen voor afstudeeropdrachten voor studenten.

Mehdi Horstmanhoff

Mehdi Horstmanshoff

Bestuurder - Penningmeester Multimedialist: online en offline business ontwikkelen of veranderen. Betrokken bij het starten, uitbreiden of veranderen van ondernemingen.

Hugh Anthony O'Neill

Hugh Anthony O"Neill

Commerciële en technische expertise. Hugh heeft voor een aantal grote internationale bedrijven gewerkt in zowel senior management als directeursfuncties. Hij richtte een netwerk op van bedrijven in diverse Europese markten die gespecialiseerd zijn in het leveren van oplossingen voor temperatuurgecontroleerde opslag- en productiemethoden. Vervolgens werkte hij samen met grote internationale fabrikanten, installateurs en leveranciers van ondersteunende diensten voor geautomatiseerde openbare toiletten en aanverwante producten en raakte hij vertrouwt met alle complexe kwesties, technische, sociale, culturele, milieu-, financiële, politieke, enz. die een impact hebben op deze gespecialiseerde industrie die openbare toiletten en allerlei soorten sanitaire voorzieningen aanbiedt Nu is Hugh een onafhankelijke consultant die op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen en volledig bekend is met de internationale WASH-eisen (Water, Sanitatie en Hygiëne). Bovendien onderhoudt hij contacten met relevante verenigingen en lobbygroepen.